React Basic & Advanced

Avatar Instructor Patryk Omiotek Category programowanie

Course description

Narzędzia projektowe i obsługa formularzy, rozwiązywanie najczęstszych, problemów w pracy z Reactem, komunikacja z REST API, przygotowanie aplikacji produkcyjnej, techniki testowania komponentów, rozwiązania w aplikacjach komercyjnych i ich deployment, Server-Side-Rendering - przygotowanie aplikacji pod SEO

Wprowadzenie
 • Twój cel 06:58
 • Tematyka 08:32
 • Narzędzia 06:17
 • Ustawienia edytora 13:09
 • Przygotowanie środowiska 10:13
 • Korzystanie z NPM cz. 1 15:21
 • Korzystanie z NPM cz. 2 15:52
 • Stworzenie pierwszej aplikacji 15:04
 • Zanim zaczniemy z ESLint
 • Konfiguracja ESLint 11:38
 • Konfiguracja testów 11:20
 • Startujemy projekt 07:33
 • Zadania do realizacji
Komponenty
 • Po co korzystać z komponentów? 09:28
 • Stworzenie pierwszego komponentu 07:27
 • Komponenty funkcyjne 09:58
 • Czym jest JSX? 10:14
 • Pisanie HTML w JSX 17:41
 • Stylowanie 10:00
 • Komponenty klasowe 08:51
 • Stan komponentów 14:22
 • Zadania do realizacji
 • DOM vs Virtual DOM 08:05
Struktura aplikacji
 • Wprowadzenie 05:13
 • Struktura plików i katalogów 18:21
 • Struktura plików i katalogów - podział domenowy 09:36
 • Struktura plików i katalogów - atomic design 12:22
 • Struktura plików i katalogów - pages 08:54
 • Barrels 17:47
 • Kompozycja komponentów 10:32
 • Tworzenie szablonu aplikacji za pomocą komponentów 10:17
 • Komponenty bezstanowe 03:05
 • Zadania do realizacji
Zdarzenia, refy, bindowanie
 • Zdarzenia - wprowadzenie 16:36
 • Zdarzenia 18:48
 • Bindowanie zdarzeń 16:29
 • Obsługa stanu komponentu 09:48
 • Obsługa stanu komponentu - hooki 16:16
 • Refy 09:49
 • Refy - hooki, useRef 04:47
 • Zadania do realizacji
Budowa interfejsu
 • Komponenty kontrolowane 07:32
 • Komponenty niekontrolowane 05:10
 • Dumb components 12:02
 • Przepływ danych 11:33
 • Cykl życia komponentów 21:05
 • Cykl życia komponentów - hook useEffect 06:21
 • React router 14:04
 • Zadania do realizacji
Stylowanie
 • Intro 01:10
 • BEM 15:35
 • SASS 22:25
 • Props style 06:21
 • CSS w JavaScript 04:33
 • Biblioteka classnames 06:36
 • Styled-components 13:24
 • Material UI 19:51
Komunikacja z REST API
 • Wprowadzenie do CodeSandbox 02:48
 • Wprowadzenie do REST API 18:55
 • REST API vs GraphQL 22:34
 • Szybka powtórka z Promisów 10:04
 • Jak korzystać z publicznych API? 28:47
 • Jak korzystać z API w projekcie? 09:42
 • Interfejs dynamiczny i dane 13:13
 • Własna biblioteka do API 13:23
 • REST API i hooki 15:56
 • REST API i routing 15:05
 • Zadania do realizacji
Testowanie aplikacji
 • Powitanie 04:38
 • DevTools 22:15
 • Obsługa błędów i PropTypes 24:20
 • Error boundaries 11:10
 • Testowanie zapomocą snapshotów 12:52
 • Testowanie za pomocą Enzyme 24:03
 • Test Driven Development 15:06
 • React Testing Library
 • Mockowanie akcji
 • Testowanie E2E (Cypress.io) 13:04
 • Zadania do realizacji
Formularze
Wzorce w React
 • Composition over inheritance 17:09
 • Context API 21:51
 • Komponenty wyższego rzędu (HoC) 15:15
 • Abstrakcja stanu od widoku 14:12
 • Compound Components 20:07
 • Własne hooki 16:23
 • Render Props 10:58
 • Popularne antywzorce 10:48
 • Zadania do realizacji
Optymalizacja
 • React Dev Tools i profilowanie 12:12
 • Profiler API 05:05
 • Property key – właściwe użycie 13:55
 • Sterowanie renderowaniem za pomocą shouldComponentUpdate 08:16
 • Pure components 03:07
 • React.memo 04:48
 • useMemo 05:11
 • useCallback 02:55
 • React Lazy i Suspense 04:17
Redux
 • Flux i zarządzanie stanem aplikacji 06:08
 • Własny Redux w aplikacji 06:50
 • Architektura aplikacji a Redux 04:24
 • Action creators 06:31
 • Reducery 13:36
 • Zarządzanie stanem aplikacji 09:19
 • Biblioteka react-redux 04:09
 • Komponent Provider z react-redux 02:34
 • Funkcja Connect react-redux 11:57
 • Thunks i redux-thunk 35:46
 • Redux Dev Tools 07:17
 • Redux-persist 15:00
 • Redux-form 19:24
 • Redux-saga 18:51
 • Zadania do realizacji
Next.js
 • Intro 00:57
 • Wprowadzenie 08:32
 • Frontend & Backend cz.1 16:45
 • Frontend & Backend cz.2 15:58
 • Elementy Next.js 10:09
 • Yarn 07:39
 • Pierwszy projekt 17:48
 • Struktura aplikacji 02:04
 • Routing cz 1. 12:35
 • Routing cz 2. 17:36
 • Routing cz 3. 10:24
 • Link cz. 1 15:50
 • Link cz. 2 08:09
 • Link cz. 3 05:04
 • Layout 16:21
 • Pobieranie danych 08:48
 • Statyczne propsy 16:21
 • Propsy z serwera 15:29
 • API routes 16:14
 • Zadania do realizacji
Deployment
 • Budowanie projektów pod wykorzystanie produkcyjne 09:31
 • Eject 14:07
 • Deployment na GitHub Pages 14:30
 • Deployment na Heroku 11:07
 • Deployment na Firebase Hosting 11:38
 • Inne destynacje deploymentu 07:55
Materiały dodatkowe
 • Mini szkolenie z gita 01:16:54
 • Wprowadzenie do gitflow 42:49
 • Jak zrobić profil na LinkedIn, który pokochają rekruterzy? 02:00:27
 • Jak robić programistyczne CV 53:17
 • Rozmowy rekrutacyjne 01:27:53
 • Techniczne rozmowy rekrutacyjne 38:53
 • React.js & Airtable cz. 1 01:29:05
 • React.js & Airtable cz. 2 01:29:56
 • Web3 + React 02:08:50
Sesje live Q&A (edycja 5)
 • Nagranie z sesji 07.10.2021 (Spotkanie organizacyjne) 01:27:15
 • Nagranie z sesji 13.10.2021 (NPM, YARN, projekty) 56:32
 • Nagranie z sesji 25.10.2021 (komponenty niektorolowane, refy) 01:08:53
 • Nagranie z sesji 10.11.2021 (podział na zespoły, bazy danych, REST API, headless CMS) 01:20:32
 • Nagranie z sesji 24.11.2021 (Mock Service Worker, Testing library) 01:39:10
 • Nagranie z sesji 01.12.2021 (AJAX, XHR, hooki, testowanie) 01:28:43
 • Nagranie z sesji 15.12.2021 (rekrutacja, rekrutacja i jeszcze raz rekrutacja) 01:59:29
 • Nagranie z sesji 22.12.2021 (API, backend, proxy, Context, uprawnienia) 01:39:51
 • Nagranie z sesji 29.12.2021 (error boundaries, testy, mockowanie, redux toolkit) 01:22:21
 • Nagranie z sesji 11.04.2022 (przegląd profili na LinkedIn) 02:20:55
Sesje live Q&A (edycja 4)
 • Nagranie z sesji 28.07.2021 01:32:05
 • Nagranie z sesji 02.08.2021 01:26:29
 • Nagranie z sesji 09.08.2021 01:09:30
 • Nagranie z sesji 23.08.2021 01:24:20
 • Nagranie z sesji 06.09.2021 (REST API, Airtable) 02:10:25
 • Nagranie z sesji 20.09.2021 (React Testing Library) 01:53:21
 • Nagranie z sesji 04.10.2021 (SEO, wzorce, rekrutacja) 01:27:47
 • Nagranie z sesji 11.10.2021 (Redux) 01:20:43
Sesje live Q&A (edycja 3)
 • Nagranie z Sesji 03.03.2021 01:12:14
 • Nagranie z Sesji 08.03.2021 01:02:58
 • Nagranie z Sesji 15.03.2021 59:31
 • Nagranie z Sesji 22.03.2021 01:37:58
 • Nagranie z Sesji 29.03.2021 37:39
 • Nagranie z Sesji 06.04.2021 (Mock Service Worker) 01:04:48
 • Nagranie z Sesji 12.04.2021 (React Testing Library) 01:15:39
 • Nagranie z Sesji 19.04.2021 (Context, useContext) 01:11:00
 • Nagranie z Sesji 26.04.2021 (API, async/await, SWR) 01:21:27
 • Nagranie z Sesji 10.05.2021 (Redux, tokeny) 01:10:32
 • Nagranie z Sesji 17.05.2021 (auth, tokeny) 01:35:12
 • Nagranie z Sesji 07.06.2021 (node.js, tokeny) 01:22:18
 • Nagranie z Sesji 14.06.2021 (Hackaton, Docker, Mockowanie) 01:22:41
 • Nagranie z Sesji 21.06.2021 (Mockowanie w Jest i MSW) 01:29:47
 • Nagranie z Sesji 28.06.2021 (Headless CMS, Redux Toolkit) 01:22:23
Sesje live Q&A (edycja 2)
 • Powitanie i sesja Q&A 20.10.2020 01:15:18
 • Sesja Q&A 27.10.2020 01:21:21
 • Sesja Q&A 03.11.2020 01:11:05
 • Sesja Q&A 10.11.2020 01:13:30
 • Webinar Analiza profili LinkedIn 01:21:25
 • Sesja Q&A 17.11.2020 47:15
 • Sesja Q&A 01.12.2020 01:01:27
 • Sesja Q&A 08.12.2020 01:41:02
 • Sesja Q&A 15.12.2020 01:13:34
 • Sesja Q&A 29.12.2020 01:20:47
 • Sesja Q&A 05.01.2021 01:38:55
 • Sesja Q&A 12.01.2021 01:53:22
 • Webinar: Jak zrobić dobry profil na Linkedin? 02:27:53
 • Sesja Q&A 27.01.2021 01:31:49

About the Instructor

Patryk Omiotek

Senior Software Engineer

Obecnie pracuję inżynier oprogramowania w firmie intive. Do tej pory miałem przyjemność realizować wiele ciekawych projektów m.in. dla znanej akademii filmowej z USA i dla startupów, w które inwestowali chociażby Steve Wozniak czy Google Ventures.

Od 8 lat dzielę się swoją wiedzą jako ekspert na konferencjach i trener w szkołach programowania. Jestem pomysłodawcą i założycielem Szkoły Reacta

Czytaj więcej